People הוקמה מתוך מחשבה עמוקה שבעולם החדש, שבו מבוצעות עסקאות רכישת פוליסות ביטוח, מוצרים פנסיונים, ותכנון פיננסי פנסיוני אובייקטיבי למשפחות. בסופו של יום מבצעים עסקה עם אנשים. ולא עם מוצרים.  החברה מתמחה בפתרונות פיננסים לעצמאיי

אודות החברה

PEOPLE FINANCE

People מתמחה בכל המוצרים הפנסיונים הקיימים בשוק, קופת גמל ,קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים ,קרנות פנסיה, פוליסות חסכון, וקופת גמל להשקעה.

Luck is what happens when preparation meet opportunity
Lucius annaeus Seneca

PEOPLE HEALTH & RISK

לאחר מחקר מעמיק ש people ביצעה בעולם הביטוח, התגלו הנתונים הבאים:
80% מהציבור חשופים לאחד או יותר מהממצאים הבאים:

1. תשלום פעמיים על אותו ביטוח, הכוונה לכפל ביטוחי.
2. עלויות גבוהות ביחס למחיר השוק כיום.
3. לא מכוסים בכיסויים רלוונטיים התואמים את הצורך האישי והמשפחתי.
 
כל הזכויות שמורות PEOPLE ULTRA FAMILY OFFICE  |  052-6811060