People  שמה לעצמה כחזון, כחלק מתרומה לקהילה, את נושא "החינוך הפיננסי"
החזון הוא להגיע לפחות לבית ספר אחד, בעיר אחת בישראל. 

People  רואה חשיבות עליונה בנושא החינוך הפיננסי בעיקר לדור הצעיר שפוגש לראשונה את את עולם הפיננסים.

People  משתפת פעולה עם מנטורים, מאמנים, מתנ"סים ובתי ספר על מנת  לממש את חזונה, למען חינוך פיננסי יעיל ובעל ערך רב במדינת ישראל.
 

תרומה לקהילה

 
כל הזכויות שמורות PEOPLE ULTRA FAMILY OFFICE  |  052-6811060