PEOPLE FINANCE

People  מתמחה בכל המוצרים הפנסיונים הקיימים בשוק, קופת  גמל ,קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים ,קרנות פנסיה, פוליסות חסכון, וקופת גמל להשקעה.

People  שמה לעצמה במרכז להבין ולחקור את כל מרכיבי המוצרים השונים, התפתחותם לאורך השנים, תוך מיקסום הטבות המס הניתנות לכל מוצר. כך שהלקוח יקבל את המענה המדויק ביותר לסל המוצרים העומדים לך ולבני משפחתך. 

שיטת people finance  מתורגמת ל4 שלבים עיקריים:

People one  היכרות ראשונית עם הלקוח ובני משפחתו, הבנת המצב הקיים. לשם מה מיועדים הכספים הפנסיונים. וסקירה כללית של תנאי השוק באותו זמן נתון.

People two  לאחר שהיכרנו והבנו את הסטטוס הקיים. נפנה לקבלת נתונים עדכניים מהמסלקה הפנסיונית ממשרד האוצר. לאחר שימוש בטכנולוגיות מתקדמות יהיה ברשות הלקוח חוברת מקיפה הכוללת את סל מוצריו, ברזולוציה המתקדמת ביותר.

People three  בניית תוכנית פנסיונית מקיפה לאורך טווח בכל המוצרים העומדים לרשותך, תחת איפיון צרכים מעמיק והתאמת המסלול, המוצר, והגוף המנהל הטובים ביותר. 

People four  בתום הפגישה וקבלת ההחלטות האסטרטגיות וביצוען. נעמיד לרשותך שירות מתקדם הכולל ליווי אישי, בקרה ושליטה על תיק הנכסים הפנסיונים, ומענה אישי לכל התרחשות בתנאי שוק.

People  שמה לעצמה כאבן דרך לתת מענה שירותי אישי, מקצועי, טכנולוגי, ואובייקטיבי, על מנת שהלקוח ייהנה מתודעת שירות מתקדמת ואיכותית.
 
 
כל הזכויות שמורות PEOPLE ULTRA FAMILY OFFICE  |  052-6811060