PEOPLE HEALTH & RISK

לאחר מחקר מעמיק ש people  ביצעה בעולם הביטוח, התגלו הנתונים הבאים:
80% מהציבור חשופים לאחד או יותר מהממצאים הבאים:

1. תשלום פעמיים על אותו ביטוח, הכוונה לכפל ביטוחי.
2. עלויות גבוהות ביחס למחיר השוק כיום.
3. לא מכוסים בכיסויים רלוונטיים התואמים את הצורך האישי והמשפחתי.

על מנת לפתור את מצב השוק הקיים, נבנה, ונתכנן תיק ביטוח מקיף ללקוח. נבין את סל המוצרים העומדים לרשותו, מהביטוח הלאומי ועד פוליסות פרט. תוך התאמה למצב הבריאותי, הפיננסי, והאישי. 

people  פתרונות פיננסים לאנשים כמוך מחזיקה בידע הנרחב ביותר. אשר יניב תוצאות בקרות מקרה משבר כלכלי.
 
 
 
כל הזכויות שמורות PEOPLE ULTRA FAMILY OFFICE  |  052-6811060