PEOPLE HOLISTIC

לאחר מספר רב של שנים בהם הלקוח חסך את כספו, בעבודה קשה, מגיע השלב לצאת לגמלאות.

People  מספקת מענה הוליסטי רחב היקף המיועד ספציפית ללקוח לפני גיל הפרישה. 

תוך התאמה של כלל המוצרים הפיננסים המשפחתיים, כמו קופות הגמל, קרנות השתלמות, משכנתא, חסכונות, פנסיות, ופוליסות ביטוח. 

People  עובדת עם מגוון רחב של מומחים מהשורה  הראשונה בישראל. על מנת לבנות "תמונה מנצחת" לגיל הפרישה הקרב ובה. 
 
כל הזכויות שמורות PEOPLE ULTRA FAMILY OFFICE  |  052-6811060